Information in English

Norges Midtpunkt BA

Norges Midtpunkt BA er et nettverk av bedrifter innenfor natur-og kulturbaserte opplevelser, tjenester og produkter i Steinkjerregionen, og som i tillegg tilbyr opplevelser opp mot Blåfjella og Skjækerfjella nasjjonalpark, Skjækra landskapsvernområde og Norges geografiske mditpunkt.

http://www.norgesmidtpunkt.no