Ditt arrangement ligger trygt i våre hender.

Firmamiddager, møter, kurs, bussturer, offentlige el private lag. 

Velkommen er dere uansett!

Med de lokalitetene og den beliggenheten Yttervik har er mulighetene mange for flotte selskaper og opphold her hos oss. Unike lokaler i drivhus og fjøs skaper ulike stemninger og uttrykk. 

Møter og kurs kan bli intense og sammenspleisene i de rolige og harmoniske omgivelsene vi har her.

Sitat av gjest i selskap: "Dette var virkelig spesielt og flott! Og for en mat!"

Sitat av møtedeltager med overnatting: "Dette var noe helt annet enn å være på et hotell, så stille og harmonisk. Her var det godt å være!"