FUGLEKIKKING I BEITSTAD

BIRDINGBED

Hvis du er glad i fuglekikking, har du kommet til rett sted. Vi samarbeider med Birdingbed, og ligger plassert i høyden med en fantastisk utsikt nedover mot Vellamelen Fuglefredningsområde.

Fredningsområdet som ligger under en km unna oss, er godt kjent for sitt rike fugleliv. Her kan du oppleve det spektakulære vårtrekket med tusenvis av kortnebbgjess. En rekke ganger har det blitt registrert mellom 10 000 og 20 000 individer på én og samme dag. Det skal også sies at hvis du er heldig (og tålmodig), kan du oppdage en og annen sædgås eller tundragås i disse flokkene. Dessuten vil du også kunne finne andre type gjess, ender og vadere, spesielt i trekkperiodene.

Vi er også litt stolte av at landets første purpurhodeand ble oppdaget ved Vellamelen.

Om du vil lese mer om fuglelivet i Vellamelen Fuglefredningsområde, kan du gjøre dette på nettsiden www.birdingbed.no/fuglelokaliteter/trondelag/steinkjer-vellamelen/ 

KORTNEBBGÅSAS VE OG VEL

Med så mye gås i ei så stor landbrusksbygd, og de skadene det fører med seg, måtte det til noen krefter for å snu negativitet til positivitet. Kortnebbgåsas ve & vel ble etablert av to unggutter (nå rimelig voksne) som kom hjem til bygda igjen etter noen år borte. De ønsket å være ei forening som har som formål å gi beitstøingene et sterkere forhold til bygda, og bevisstgjøre at de kommer fra ei attraktiv og fin bygd som de kan være stolte av. De retter seg mot både de som bor i bygda i dag, og de som har flyttet av forskjellige grunner. Ved bruk av entusiasme, humor, galskap og en liten dose seriøsitet, bidrar de, sammen med alle oss andre i bygda, til at det blir attraktivt og bosette seg i Beistad den dagen ungdommen skal etablere seg. 

I overgangen april/mai trekker det tusenvis av kortnebbgås til Beitstad og hele bygda arrangerer festival for stor og små, bygdas innbyggere og tilreisende. 

Årets program ligger her: Kortnebbgåsfestival 2018

Les mer om Kortnebbgåsas ve og vel.

Gjess We Can!!