Les mer om oss

YTTERVIK GARD

Yttervik (Utelvik) var avlsgården til Solberg prestegård. Om lag i 1433 vart navnet skrevet Etilwig, mens det i 1520 vart skrevet Ottelvigh. I dagligtale vart det sagt Utulvik, men fra omlag 1800 skrevet Yttervik, som går igjen som navn på de gamle husmannsplassene nedre og øvre Yttervik. I Norske gårdsnavn blir det gått ut fra at navnet opprinnelig har vært Eitulvik og at førsteleddet er et elvenavn.

Øvre Utelvik ble i 1891 delt og Øvre Yttervik ble da solgt til Teodor Kristian Petersen Bratberg. Siden den tid har gården vært i samme familie og Åslaug Bratberg med sine barn er i dag 4. og 5. generasjon på gården. Det har gjennom alle generasjoner fram til i dag vært den siste fødte som har tatt over gården Yttervik. Åslaug er gift med Åsbjørn Eide fra Brekstad på Ørlandet.
Yttervik ligger flott til oppe i lia med utsyn utover Hjellbotn inst i Trondheimsfjorden. Og løfter ein blikket over fjorden ser en Follafjella. Når "korset" i Follafjella kom til syne om våren var det klart for å så kornet. Samme merket går igjen flere plasser på Innherred under andre navn, feks «Såbjønn».


Utsikten i Yttervik

På utsiktspunktet vårt har en god oversikt over sentrum i Beitstad, Vellamelen, som for øvrig er ei aktiv bygd med rikt idretts- og kulturliv.

Beitstad ligger i Steinkjer kommune, 17 km nord for Steinkjer sentrum, etter fylkesvei 17. Beitstad og Yttervik ligger i starten på den vakre kystriksveg 17 som snor seg langs med Trøndelags- og Nordlandskyten.
Beitstad var tidligere egen kommune, men vart i 1964 til en storkommune sammen med Kvam, Stod, Egge, Ogndal og Sparbu. Den sjuarma stjerna i kommunevåpenet symboliserer de sju småkommunene som ble til en storkommune.

Bratbergsåsen Panorama

Over Yttervik gard ligg Bratbergsåsen Panorama, en flott gapahuk med en utsikt utover Beitstad og omlandet som en aldri blir mett av. Gapahuken er et naboprosjekt, delvis støttet av kommunen og står til fri disposisjon for alle. Søndagsturen kan fint legges innom Bratergsåsen Panorama hvor kaffen kan kokes på svartkjel. Om noen ønsker å leie gapahuken til bursdager eller fester, er det mulig mot en liten leie på kr 500,- Dette går til vedlikehold av gapahuken og området rundt.